Singers : P. B. Srinivas and P. Susheela

Music by : Vishwanathan-Ramamoorthy

Male : Odivadhu pol idai irukkum
Female : Irukkattumae hoi

Male : Adhu oiyaara nadai nadakkum
Female : Nadakkattumae hoi

Male : Aahaa odivadhu pol idai irukkum
Female : Irukkattumae hoi
Male : Adhu oiyaara nadai nadakkum
Female : Nadakkattumae

Male : Suduvadhu pol kan sivakkum
Female : Sivakkattumae
Male : Kan suttu vittaal kavi pirakkum
Female : Pirakkattumae
Male : Kan suttu vittaal kavi pirakkum
Female : Pirakkattumae

Male : Aahaa odivadhu pol idai irukkum
Female : Irukkattumae
Male : Adhu oiyaara nadai nadakkum
Female : Nadakkattumae

Female : Thoduvadhu pol kai thudikkum
Male : Thudikkaattumae
Female : Ilam thogai nenjil idam pidikkum
Male : Pidikkattumae
Female : Ilam thogai nenjil idam pidikkum
Male : Pidikkattumae

Both : Aahaa thodarvadhu pol kaal thodarum
Thodarattumae hoi
Konjam thodarndhu vandhaal
Kodi padarum padarattumae

Male : Kodi malar pol idhazh viriyum
Female : Viriyattumae
Male : Adhu kulir nilavaai nagai puriyum
Female : Puriyattumae
Male : Adhu kulir nilavaai nagai puriyum
Female : Puriyattumae

Both : Aahaahaa..aaaha haha haa…
Aaha haha haa hahaa hahaa aa…aaa…a
Oho hohoho…oho oho oho oho ohoho…

பாடகர் : பி. பி. ஸ்ரீநிவாஸ் மற்றும் பி. சுசீலா

இசையமைப்பாளர் : விஸ்வநாதன் – ராமமூர்த்தி

ஆண் : ஒடிவது போல் இடை இருக்கும்
பெண் : இருக்கட்டுமே ஹோய்

ஆண் : அது ஒய்யார நடை நடக்கும்
பெண் : நடக்கட்டுமே ஹோய்

ஆண் : ஆஹா ஒடிவது போல் இடை இருக்கும்
பெண் : இருக்கட்டுமே ஹோய்
ஆண் : அது ஒய்யார நடை நடக்கும்
பெண் : நடக்கட்டுமே

ஆண் : சுடுவது போல் கண் சிவக்கும்
பெண் : சிவக்கட்டுமே
ஆண் : கண் சுட்டு விட்டால் கவி பிறக்கும்
பெண் : பிறக்கட்டுமே
ஆண் : கண் சுட்டு விட்டால் கவி பிறக்கும்
பெண் : பிறக்கட்டுமே

ஆண் : ஆஹா ஒடிவது போல் இடை இருக்கும்
பெண் : இருக்கட்டுமே
ஆண் : அது ஒய்யார நடை நடக்கும்
பெண் : நடக்கட்டுமே

பெண் : தொடுவது போல் கை துடிக்கும்
ஆண் : துடிக்கட்டுமே
பெண் : இளம் தோகை நெஞ்சில் இடம் பிடிக்கும்
ஆண் : பிடிக்கட்டுமே
பெண் : இளம் தோகை நெஞ்சில் இடம் பிடிக்கும்
ஆண் : பிடிக்கட்டுமே

இருவர் : ஆஹா தொடர்வது போல் கால் தொடரும்
தொடரட்டுமே ஹோய்
கொஞ்சம் தொடர்ந்து வந்தால்
கொடி படரும் படரட்டுமே

ஆண் : கொடி மலர் போல் இதழ் விரியும்
பெண் : விரியட்டுமே
ஆண் : அது குளிர் நிலவாய் நகை புரியும்
பெண் : புரியட்டுமே
ஆண் : அது குளிர் நிலவாய் நகை புரியும்
பெண் : புரியட்டுமே

இருவர் : ஆஹாஹா… ஆஹ ஹஹ ஹா…
ஆஹ ஹஹ ஹா ஹஹா ஹஹா ஆ… ஆ…
ஓஹோ ஹொஹொஹோ…
ஓஹொ ஒஹொஓஹொ ஓஹொ ஓஹொஹோ…


tamil chat room

Added by

Nithya

SHARE

ADVERTISEMENT


Check New "COOLIE" title release video : Click Here